Zástavní právo v Rejstříku zástav

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele vůči dlužníkovi.

Zástavní smlouva vyžaduje formu notářského zápisu,

  • je-li zástavou obchodní závod (podnik) nebo jiná věc hromadná, zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav,
  • je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí (např. podzemní stavba), zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav,
  • je-li účastníky dohodnuto, že zástavní právo k movité věci vznikne zápisem do Rejstříku zástav.

Rejstřík zástav vede Notářská komora České republiky a zápisy do něj provádí každý notář.

Budete-li chtít koupit movitou věc, můžete se u kteréhokoliv notáře přesvědčit, zda není tato věc zatížena zástavním právem. Notář Vám tuto informaci zjistí v Rejstříku zástav.

Jaká je cena?

  • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu je závislá na ceně zastavované věci a počítá se z této ceny podle notářského tarifu procentuálně.
  • Cena za zápis do Rejstříku zástav činí celkem 500 Kč bez DPH.
  • Cena za vydání opisu, výpisu nebo potvrzení z Rejstříku zástav činí 500 Kč bez DPH.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz