Založení společnosti s ručením omezeným

Proč při založení s.r.o. vyhledat přímo notáře

K založení společnosti s ručením omezeným (dále také jen "s.r.o.") je nutné sepsat ve formě notářského zápisu zakladatelskou listinu, má-li společnost jen jednoho zakladatele, nebo společenskou smlouvu, má-li společnost více zakladatelů, a další listiny. Po podpisu těchto listin si pro společnost vyřídíte živnostenské oprávnění. Jen pokud výše základního kapitálu společnosti přesahuje 20 000,-Kč, je třeba základní kapitál složit na zvláštní účet u banky. Notář pak provede přímý zápis s.r.o. do obchodního rejstříku. Od prvního kontaktu s notářem tak společnost může být zapsaná v obchodním rejstříku během několika dnů. Z toho je zřejmé, že vyhledávat při zakládání s.r.o. zprostředkovatele je zbytečné a v konečném důsledku to proces založení prodlužuje a prodražuje.

Co musíte připravit

 • Zvolit název společnosti (obchodní firmu), který se nesmí shodovat, případně být hodně podobný, názvu již existující právnické osoby. Je proto lepší mít připraveno několik variant názvu, ze kterých se zvolí možný název (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • Zajistit sídlo společnosti. Při založení s.r.o. je možné sídlo v zakladatelském dokumentu stanovit jen názvem obce (např. Brno), pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je však třeba uvést konkrétní adresu. Je nutné mít souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla s.r.o., podpis vlastníka musí být úředně ověřen. Text tohoto souhlasu Vám můžu připravit.
 • Stanovit předmět podnikání (činnosti) společnosti. Většinou postačí tzv. volná živnost, pod níž jsou podřazeny jednotlivé obory činnosti (např. velkoobchod, maloobchod, zprostředkování). Přesné označení živností se provede podle terminologie živnostenského zákona.
 • Stanovit výši vkladů do základního kapitálu společnosti. Podle zákona sice postačí minimální vklad 1,-Kč, ale to bych příliš nedoporučoval. Praktičtější bude, aby výše vkladu pokryla počáteční výdaje, které bude společnost mít. Dalším důvodem pro vyšší vklad je nedělitenost vkladu 1 Kč, což může způsobit problém při budoucím rozšíření společnosti o dalšího společníka.

Jaké doklady potřebujete

 • Jediným dokladem, který musíte mít při založení společnosti u notáře s sebou, je občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti) a souhlas s umístěním sídla s.r.o., pokud ho už máte k dispozici. Všechny další potřebné doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí na nemovitost, kde bude mít společnost sídlo, a výpis z evidence Rejstříku trestů pro jednatele společnosti vyhotovíme v naší kanceláři.

Další postup

 • Po sepsání notářského zápisu si vyřídíte živnostenské oprávnění, případně složíte základní kapitál vyšší než 20.000,-Kč do banky, kterou si zvolíte. Výpis z živnostenského rejstříku, případně potvrzení banky o složení základního kapitálu, pak předáte do mé kanceláře.

Jak dlouho založení společnosti trvá?

 • Od sepsání notářského zápisu trvá zapsání společnosti do obchodního rejstříku jen několik dnů a je závislé jen na rychlosti vyřízení živnostenského oprávnění.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem

 • Notáři jsou oprávněni podle zákona provádět všechny zápisy společností do obchodního rejstříku. Je proto pravidlem, že společnost, kterou založím, zapíšu také do obchodního rejstříku.

Odměna notáře a další výdaje

 • Celkové výdaje na založení jednočlenného s.r.o. u notáře činí cca 7.700,-Kč včetně DPH.
 • Je-li zakladatelů s.r.o. více, činí celková odměna notáře v případě, že společenská smlouva bude obsahovat jen základní ustanovení dané zákonem, cca 8.000,-Kč včetně DPH. Bude-li společenská smlouva obsahovat další ujednání nad tento rámec, bude činit odměna notáře cca 10.000 Kč včetně DPH.
 • Poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku se neplatí, pokud zakladatelský dokument obsahuje jen základní údaje o společnosti. Pokud zakladatelský dokument obsahuje údaje nad rámec základních údajů (zda je to nutné, k tomu je potřeba podrobnější konzultace), činí poplatek placený soudu 2.700,-Kč. Pokud by zápis do obchodního rejstříku neprováděl notář, ale soud, činil by poplatek 6.000,-Kč.
 • Správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění činí 1.000,-Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz