Založení společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek se zakládá schválením stanov na ustavující schůzi zvětšinou všech vlastníků jednotek nebo zakládací listinou podpesanou všemi vlastníky jednotek. Pro oba způsoby založení je třeba sepsat notářský zápis.

Co musíte připravit, chcete-li společenství založit

  • Musíte mít připraveny stanovy, přičemž je možné se dohodnout, že stanovy připravím já, následně jejich text zkonzultujeme. Je třeba počítat s tím, že už neexistují žádné vzorové stanovy, které by byly vydány právním předpisem.
  • Součástí stanov je název společenství a jeho sídlo, které se předpokládá v domě, pro který se zakládá.
  • Statutárním orgánem společenství je výbor, ale může to být jen předseda. Je na rozhodnutí zakladatelů, zda bude ve stanovách uveden kontrolní orgán.

Jak k založení společenství dojde

  • Založení společenství sepsáním notářského zápisu se může uskutečnit v kanceláři notáře nebo na jakémkoliv jiném vhodném místě za účasti notáře. Je to závislé na počtu zakladatelů.

Jaký je další postup

  • Po sepsání notářského zápisu je třeba vyhotovit další potřebné listiny a potom už nic nebrání zápisu společenství do rejstříku společenství.

Jak dlouho založení společenství trvá

  • Společenství lze zapsat do rejsříku po předložení všech potřebných listin následující den. Zápis do rejstříku společenství provede notář.

Jaká je cena

  • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu činí podle typu společenství 4.000 Kč bez DPH. Odměna notáře za sepsání dalších listin činí cca 1.000 Kč až 2.000,-Kč bez DPH.
  • Soudní poplatek za zápis společenství do rejstříku společenství notářem činí 2 700 Kč, provádí-li zápis soud, činí 6 000 Kč. 

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz