Ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů

Při ověření podpisu notář ověřuje, že osoba listinu před ním podepsala, nebo svůj podpis uznala za vlastní.

Aby mohl být podpis ověřen, musí být vždy přítomna osoba, jejíž podpis má být ověřen, a tato osoba se musí prokázat platným úředním průkazem (potvrzení o ztrátě občanského průkazu bez fotografie není dostatečné), nebo její totožnost musí být potvrzena dvěma svědky, kteří se musí prokázat platnými úředními průkazy.

Notář nemůže ověřovat podpisy na listinách, které jsou pořízeny v jazyce, který notář neovládá (ověřuji podpisy na listinách vyhotovených v ruštině, němčině a angličtině).

V případě, že listina, na níž je ověřován podpis, má být použita v zahraničí, je třeba tuto skutečnost ověřujícímu sdělit. V takovém případě je totiž nutné, aby podpis ověřil notář osobně. Je-li vyžadována v zahraničí tzv. apostila, lze ji následně opatřit u Notářské komory v Brně, Brno, Kobližná 19.

Jaká je cena

  • Odměna notáře za ověření jednoho podpisu od 1.1.2021 činí 85,-Kč včetně DPH.

 

Ověřování shody kopie s listinou

Ověřené kopie lze pořizovat pouze z listin, které mají právní obsah, mají ucelený text, nejsou v nich provedeny žádné změny, doplňky, škrty a vsuvky a jsou ukončeny způsobem prokazujícím jedinečnost – tj. podpisem, razítkem apod.

V kanceláři vám kopii zdarma z originálu listiny vyhotovíme, není třeba, abyste si kopii opatřovali předem. Ověřenou kopii nelze vyhotovit z listin, jejichž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit. Takovými listinami jsou např. občanský průkaz, pas, směnka, šek vkladní knížka, geometrický plán, technické kresby atd.

V případě, že ověřená kopie má být použita v zahraničí, je třeba tuto skutečnost ověřujícímu sdělit. V takovém případě je totiž nutné, aby ověření provedl notář osobně.

Jaká je cena

  • Odměna notáře za ověření jedné strany listiny činí 37,-Kč včetně DPH.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz