Manželské smlouvy

Smlouvy týkající se společného jmění manželů (budoucích manželů) se nazývají smlouvy o manželském majetkovém režimu a vyžadují formu notářského zápisu.

Chcete-li se odchýlit od zákonné úpravy společného jmění manželů, můžete své společné jmění zúžit nebo rozšířit, dále je umožněno sjednat tzv. režim oddělených jmění. Obdobnou úpravu lze dohodnout ještě před uzavřením manželství v tzv. předmanželské smlouvě.

Smlouvu o manželském majetkovém režimu lze také využít v době, kdy se manželé rozhodnou rozvést a potřebují své majetkové poměry uspořádat ještě před tím, než je soud rozvede. Tato smlouva jim dává jistotu, že do rozvodu budou jejich majetkové vztahy vypořádány a splní tím jednu z podmínek pro povolení tzv. dohodnutého rozvodu.

S uzavřením takové smlouvy je spojena možnost zapsat ji do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou České republiky. Je-li smlouva zapsaná do tohoto seznamu, mohou se na ni manželé vůči třetím osobám odvolat i v případě, když těmto osobám existence této smlouvy není známa. Seznam je totiž veřejný (přístupným každému přes webovou stránku www.nkcr.cz) a podle § 980 občanského zákoníku nikoho neznalost takto zapsaných údajů neomlouvá a jde k jeho tíži. Povinně do tohoto seznamu nahlížejí při nařízení exekuce soudní exekutoři, což chrání manžela, který nemá s dluhem nic společného, před postižením jeho majetku.

Jaká je cena

  • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o manželské smlouvě, nejsou-li předmětem konkrétní věci, činí 5.000,-Kč bez DPH. Jsou-li předmětem smlouvy konkrétní věci, je cena stanovena podle notářského tarifu procentuálně z této ceny.
  • Cena za zápis do evidencí smluv o manželském majetkovém režimu činí 400,-Kč bez DPH.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz