Změny v družstvu a jeho zrušení

Zásadní změny v právních poměrech družstva je zpravidla nutné podle zákona provést na jednání členské schůze za účasti notáře. Při menším počtu členů družstva se valná hromada může konat v kanceláři notáře.

Sepsání notářského zápisu je třeba, pokud

 • měníte obchodní firmu (název),
 • měníte sídlo (pokud se nejedná o změnu sídla v rámci obce, kterou máte obecně uvedenou ve stanovách),
 • měníte (doplňujete) předmět podnikání, s výjimkou změn v oborech činnosti živnosti volné,
 • rušíte družstvo,
 • jinak měníte stanovy,
 • je to v jiných případech stanoveno zákonem.

Můžu pro vás připravit i všechny další listiny, které jsou pro zápis změn v obchodním rejstříku potřeba, a tento zápis můžu sám provést.

Co potřebujete, chcete-li provést změny v družstvu

 • V případě změny obchodní firmy (názvu) družstva se tento název nesmí shodovat a ani být podobný s již existujícím názvem obchodní společnosti nebo družstva. Je proto lepší mít připraveno několik variant, při osobním jednání zvolíme tu nejlepší (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • V případě změny sídla družstva musíte vědět, jaká bude adresa nového sídla a mít souhlas majitele objektu (text souhlasu v případě potřeby připravím). Potřebný výpis z katastru nemovitostí lze vyhotovit v mé kanceláři.
 • Při rozšíření předmětu podnikání družstva je možné tuto změnu nejdříve vyřídit na živnostenském úřadu, až poté doplnit stanovy a změnu a změnu zapsat i do obchodního rejstříku.
 • Při změnách v představenstvu družstva není na členské schůzi nutná přítomnost odvolaných členů. V této souvislosti je třeba dbát na to, aby po uplynutí funkčního období a na základě nových voleb byly prováděny změny v zápisech v obchodním rejstříku.

Co potřebujete, chcete-li zrušit družstvo

 • Družstvo se ruší zpravidla s likvidací, což je proces následující po přijetí rozhodnutí o zrušení. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se družstvo ruší a kdo bude jeho likvidátorem. Tím může být některý z členů družstva nebo osoba, která se tím profesionálně zabývá. Po sepsání rozhodnutí o zrušení družstva vám můžu pomoci i s některými dalšími potřebnými úkony (zveřejnění v Obchodním věstníku, příprava dalších listin) a sdělím postupné kroky, které bude třeba provést.

Jak dlouho trvá zápis změn v obchodním rejstříku

 • Na základě předložení všech potřebných listin zápis provedu nejpozději následující den.

Jaká je cena

 • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu činí zpravidla 4 000 Kč bez DPH. Odměna notáře za sepsání dalších listin činí podle náročnosti věci 1.000 Kč až 2 000 Kč.
 • Soudní poplatek za zápis změn notářem  činí 1 000 Kč, provádá-li zápis soud, činí 2 000 Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz