Závěť a jiné listiny pro případ smrti

Chcete-li o svém majetku pořídit závětí, tedy své majetkové poměry pro případ smrti uspořádat jinak, než stanoví zákon, můžete sepsat závěť v několika formách, které upravuje občanský zákoník, přičemž s ohledem na právní jistotu lze doporučit formu notářského zápisu.

Jaké jsou výhody závěti sepsané notářským zápisem?

  • Při sepsání závěti se Vám dostane potřebného právního poučení, které vychází z Vaší konkrétní životní a majetkové situace.
  • Závěť je sepsána na potřebné odborné úrovni, čímž se předchází pozdějším sporům dědiců o výklad závěti.
  • Forma závěti je prakticky nezpochybnitelná.
  • Notářský zápis je trvale uložen u notáře (po ukončení jeho činnosti u notáře, který převezme úřad). Tím je minimalizováno riziko ztráty nebo zničení závěti.
  • Existenci závěti notář nahlásí do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. To zajišťuje, že závěť bude automaticky připojena k příslušnému řízení o dědictví.

Při sepsání závěti je třeba vědět, že povinný díl se u nepominutelných dědiců (potomků) stanoví ve výši 1/4 jejich zákonného dílu, u nezletilých potomků to jsou 3/4 jejich zákonného dílu.

Nový občanský zákoník značně rozšířil možnosti, jak o svém majetku pro případ smrti pořídit. Nově jsou formulovány podmínky, za kterých lze svého potomka vydědit, úplně nově je upravena možnost uzavřít dědickou smlouvu nebo s potomkem uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědického práva. V závěti lze také ustanovit vykonavatele závěti nebo správce dědictví. To vše jsou však instituty nové a je vhodné se před jejich využitím s notářem poradit.

Jaká je cena?

  • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o závěti činí 1 500 Kč bez DPH. Cena je stejná i v případě, že notářský zápis obsahuje závěť i vydědění.
  • Odměna notáře za sepsání smluv týkajících se dědického práva je 3 000 Kč bez DPH.
  • Cena za zápis listiny do Evidence právních jednání pro případ smrti činí celkem 300 Kč bez DPH.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz