Založení společnosti s ručením omezeným

Proč při založení s.r.o. vyhledat přímo notáře

K založení společnosti s ručením omezeným (dále také jen "s.r.o.") je nutné sepsat ve formě notářského zápisu zakladatelskou listinu, má-li společnost jen jednoho zakladatele, nebo společenskou smlouvu, má-li společnost více zakladatelů. Další potřebné listiny, Vám  také připravím, Vy si jen vyřídíte živnostenské oprávnění pro společnost. Od 1.1.2021 je třeba základní kapitál složit do banky jen v případě, pokud jeho výše přesahuje 20 000,-Kč. Notář pak provede přímý zápis s.r.o. do obchodního rejstříku. Od prvního kontaktu s notářem tak společnost může být zapsaná v obchodním rejstříku během několika dnů. Z toho je zřejmé, že vyhledávat při zakládání s.r.o. zprostředkovatele je zbytečné a v konečném důsledku to proces založení prodlužuje a prodražuje.

Co musíte připravit

 • Zvolit název společnosti (obchodní firmu), který se nesmí shodovat, případně být podobný, názvu již existující právnické osoby. Je proto lepší mít připraveno několik variant názvu, ze kterých se zvolí přípustný název (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • Stanovit sídlo společnosti. Při založení společnosti je možné sídlo v zakladatelském dokumentu stanovit jen názvem obce (např. Brno), pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je však třeba uvést konkrétní adresu. Je nutné mít souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla s.r.o., podpis vlastníka musí být úředně ověřen. Text tohoto souhlasu Vám můžu připravit.
 • Stanovit předmět podnikání (činnosti) společnosti. Většinou postačí tzv. volná živnost, pod níž jsou podřazeny jednotlivé obory činnosti (např. velkoobchod, maloobchod, zprostředkování). Přesné označení živností se provede podle terminologie živnostenského zákona.
 • Stanovit výši vkladů do základního kapitálu společnosti. Podle zákona sice postačí minimální vklad 1,-Kč, ale to bych příliš nedoporučoval. Praktičtější bude, aby výše vkladu pokryla počáteční výdaje, které bude společnost mít. Dalším důvodem pro vyšší vklad je nedělitenost vkladu 1 Kč, což může způsobit problém při budoucím rozšíření společnosti o dalšího společníka převodem části podílu.

Jaké doklady potřebujete

 • Jediným dokladem, který musíte mít při založení společnosti u notáře s sebou, je občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti), případně souhlas s umístěním sídla s.r.o., pokud ho už máte k dispozici. Všechny další potřebné doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí na nemovitost, kde bude mít společnost sídlo, a výpis z evidence Rejstříku trestů pro jednatele společnosti vyhotovíme v naší kanceláři.

Další postup

 • Po sepsání notářského zápisu si vyřídíte živnostenské oprávnění, případně složíte základní kapitál vyšší než 20.000,-Kč do banky, kterou si zvolíte. Výpis z živnostenského rejstříku, případně potvrzení banky o složení základního kapitálu, pak předáte do mé kanceláře.

Jak dlouho založení společnosti trvá?

 • Od sepsání notářského zápisu trvá zapsání společnosti do obchodního rejstříku jen několik dnů a je závislé jen na rychlosti vyřízení živnostenského oprávnění.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem

 • Notáři jsou oprávněni podle zákona provádět všechny zápisy společností do obchodního rejstříku. Je proto pravidlem, že společnosti, které založím, zapíšu také do obchodního rejstříku.

Odměna notáře a další výdaje

 • Celkové výdaje na založení jednočlenného s.r.o. u notáře činí cca 5.800,-Kč až 6.000,-Kč včetně DPH.
 • Je-li zakladatelů s.r.o. více, činí celková odměna notáře v případě, že společenská smlouva bude obsahovat jen základní ustanovení daná zákonem, cca 6.500,-Kč až 6.700,-Kčvčetně DPH. Bude-li společenská smlouva obsahovat další ujednání nad tento rámec, bude činit odměna notáře cca 8.000 Kč včetně DPH.
 • Poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku se neplatí, pokud zakladatelský dokument obsahuje jen základní údaje o společnosti. Pokud zakladatelský dokument údaje nad rámec základních údajů obsahuje (zda je to nutné, k tomu je potřeba podrobnější konzultace), činí poplatek placený soudu 2.700,-Kč. Pokud by zápis do obchodního rejstříku neprováděl notář, ale soud, činil by poplatek 6.000,-Kč.
 • Správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění činí 1.000,-Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz