Založení společnosti s ručením omezeným

Proč při založení s.r.o. vyhledat přímo notáře a ne zprostředkovatele

K založení společnosti s ručením omezeným (dále také jen "s.r.o.") je nutné sepsat ve formě notářského zápisu zakladatelskou listinu, má-li společnost jen jednoho zakladatele, nebo společenskou smlouvu, má-li společnost více zakladatelů. Dále jsou třeba další listiny, které Vám notář připraví. Vy si jen vyřídíte živnostenské oprávnění pro společnost a složíte základní kapitál do banky. Notář pak provede přímý zápis s.r.o. do obchodního rejstříku. Od prvního kontaktu s notářem tak společnost může být zapsaná v obchodním rejstříku během několika dnů a při rychlém jednání lze s.r.o. založit dokonce za jediný den. Konečná cena za založení jednoduchého s.r.o. u notáře nepřesáhne včetně DPH 6.000,-Kč.

Ze srovnání s nabídkami zprostředkovatelů je zřejmé, že takové výhody při založení s.r.o. ani neslibují, a že v konečném důsledku u nich založení s.r.o. přes všechny sliby trvá déle a je nejméně dvakrát dražší.

Co musíte připravit

 • Zvolit název společnosti (obchodní firmu), který se nesmí shodovat, případně být podobný názvu již existující právnické osoby. Je proto lepší mít připraveno několik variant názvu, ze kterých se zvolí název průchozí (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • Stanovit sídlo společnosti. Při založení společnosti je možné sídlo v zakladatelském dokumentu stanovit jen názvem obce (např. Brno). Pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je však třeba uvést konkrétní adresu. Je nutné mít souhlas vlastníka nemovitosti k tomu, že sídlo s.r.o. bude v nemovitosti umístěno. Text tohoto souhlasu vám připravím, podpis vlastníka musí být úředně ověřen.
 • Stanovit předmět podnikání (činnosti) společnosti. Většinou postačí tzv. volná živnost, pod níž jsou podřazeny jednotlivé obory činnosti (např. velkoobchod, maloobchod, zprostředkování). Přesné označení živností se provede podle terminologie živnostenského zákona.
 • Stanovit výši vkladů do základního kapitálu společnosti. Podle zákona sice postačí minimální vklad jen 1 Kč, ale to bych příliš nedoporučoval. Praktičtější bude, aby výše vkladu pokryla počáteční výdaje, které bude společnost mít. Dalším důvodem pro vyšší vklad je nedělitenost vkladu 1 Kč, což může způsobit problém při budoucím rozšíření společnosti o dalšího společníka převodem části podílu.

Jaké doklady potřebujete

 • Jediným dokladem, který musíte mít při založení společnosti u notáře s sebou, je občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti), případně souhlas s umístěním sídla s.r.o. Všechny další potřebné doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí na nemovitost, kde bude mít společnost sídlo, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů pro jednatele společnosti vyhotovíme v notářské kanceláři prostřednictvím  Czech POINTu.

Další postup

 • Po sepsání notářského zápisu si vyřídíte živnostenské oprávnění a složíte základní kapitál do banky, kterou si zvolíte. Výpis z živnostenského rejstříku a potvrzení banky o složení základního kapitálu pak předáte do mé kanceláře.

Jak dlouho založení společnosti trvá?

 • Od sepsání notářského zápisu trvá zapsání společnosti do obchodního rejstříku jen několik dnů, ale pokud se vyřizuje jen volná živnost, tak to může být i tentýž den. Je třeba mně předat jen výpis z živnostenského rejstříku a potvrzení banky.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem

 • Notáři jsou oprávněni podle zákona provádět všechny zápisy společností do obchodního rejstříku. Je proto pravidlem, že společnosti, které založím, zapíšu také do obchodního rejstříku.

Odměna notáře a další výdaje

 • Celkové výdaje na založení s.r.o. jednoduchého typu u notáře nepřesáhnou včetně DPH 6 000 Kč
 • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o založení společnosti s jediným společníkem činí  2 000 Kč bez DPH. Je-li zakladatelů více, činí odměna notáře za sepsání notářského zápisu v případě, že společenská smlouva bude obsahovat jen základní ustanovení daná zákonem, 2 000 Kč bez DPH.  Bude-li společenská smlouva obsahovat další ujednání nad tento rámec, bude činit odměna notáře  4 000 Kč bez DPH (jen při výši základního kapitálu nad 260 000 Kč by odměna byla vyšší).
 • Odměna notáře za sepsání dalších listin a další úkony činí cca 1 500 Kč bez DPH.
 • Za úkony spojené se zápisem do obchodního rejstříku činí odměna notáře 1 300 Kč bez DPH.
 • Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku se neplatí, pokud má zakladatelský dokument jen základní údaje o společnosti. Pokud by tomu tak nebylo, činí soudní poplatek za zápis notářem 2 700 Kč. Pokud zápis neprovádí notář, ale soud, činí poplatek 6 000 Kč.
 • Správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění činí 1 000 Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz