Založení společenství vlastníků jednotek

Je několik způsobů, jak založit společenství vlastníků jednotek. Nejsou-li stanovy společenství obsaženy v prohlášení o rozdělení domu na jednotky nebo ve smlouvě o výstavbě, je třeba pro zápis společenství do rejstříku společenství třeba, aby byl se zakladateli společenství sepsán notářský zápis.

Co musíte připravit, chcete-li společenství založit?

  • Musíte mít připraveny stanovy, přičemž je možné se dohodnout, že stanovy připravím já, následně jejich text zkonzultujeme. Je třeba počítat s tím, že už neexistují žádné vzorové stanovy, které by byly vydány právním předpisem.
  • Součástí stanov je název společenství a jeho sídlo, které se předpokládá v domě, pro který se zakládá.
  • Statutárním orgánem společenství je výbor, ale může to být jen předseda. Je na rozhodnutí zakladatelů, zda bude ve stanovách uveden kontrolní orgán.

Jak k založení společenství dojde?

  • Založení společenství sepsáním notářského zápisu se může uskutečnit v kanceláři notáře nebo na jakémkoliv jiném vhodném místě za účasti notáře. Je to závislé na počtu zakladatelů.

Jaký je další postup?

  • Po sepsání notářského zápisu je třeba vyhotovit další potřebné listiny. Potom už nic nebrání zápisu společenství do rejstříku společenství.

Jak dlouho založení společenství trvá?

  • Společenství lze zapsat do rejsříku po předložení všech potřebných listin následující den. Zápis do rejstříku společenství provede notář.

Jaká je cena?

  • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu činí podle typu společenství (zakládají se i společenství na základě jiných právních předpisů, než občanského zákoníku) 3 000 Kč nebo 4 000 Kč bez DPH. Odměna notáře za sepsání dalších listin činí cca 1 000 Kč bez DPH.
  • Soudní poplatek za zápis společenství do rejstříku společenství notářem činí 2 700 Kč, provádí-li zápis soud, činí 6 000 Kč. 

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz