Založení společenství vlastníků jednotek

Na základě přijetí nového občanského zákoníku se zakládání společenství vlastníků jednotek (bytů a nebytových prostor) poněkud zkomplikovalo. Je několik způsobů, které přicházejí v úvahu při ustavení těchto společenství v závislosti na tom, v jakém právním režimu se nacházejí. V každém případě je pro zápis společenství do rejstříku společenství vedeného soudem třeba, aby byl se zakladateli společenství sepsán notářský zápis.

Co musíte připravit, chcete-li společenství založit?

  • Musíte mít připraveny stanovy společenství, přičemž před sepsáním notářského zápisu je možné se dohodnout, že stanovy připravím já, případně jejich text zkonzultujeme. Podle nové právní úpravy už neexistují žádné vzorové stanovy, které by byly vydány závazným právním předpisem.
  • Název společenství musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vzniklo (např. Společenství vlastníků jednotek pro dům v Brně, Krátká 555/22).
  • Sídlo společenství se předpokládá v domě, pro který vzniklo.
  • Statutárním orgánem společenství je výbor, ale může to být jen předseda společenství vlastníků jednotek.

Jak k založení společenství dojde?

  • Založení společenství se může uskutečnit v kanceláři notáře nebo na jakémkoliv jiném vhodném místě za účasti notáře. Je to závislé na počtu zakladatelů.

Jaký je další postup?

  • Po sepsání notářského zápisu a vyhotovení dalších potřebných listin nic nebrání zápisu společenství do rejstříku společenství, který můžu provést já.

Jak dlouho založení společenství trvá?

  • Společenství lze zapsat po předložení všech potřebných listin nejpozději následující den. Zápis do rejstříku společenství může provést podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. notář.

Jaká je cena?

  • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu činí podle typu společenství 3 000 Kč nebo 4 000 Kč bez DPH. Odměna notáře za sepsání dalších listin činí podle náročnosti 500 Kč až 1 000 Kč.
  • Soudní poplatek za zápis společenství do rejstříku společenství notářem činí 2 700 Kč, provádí-li zápis soud, činí 6 000 Kč. 

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz