Manželské smlouvy

Smlouvy týkající se společného jmění manželů (budoucích manželů) se podle nového občanského zákoníku nazývají smlouvy o manželském majetkovém režimu a vyžadují formu notářského zápisu.

Chcete-li se odchýlit od zákonné úpravy společného jmění manželů, můžete své společné jmění zúžit nebo rozšířit, nově je umožněno sjednat režim oddělených jmění. Obdobnou úpravu lze dohodnout ještě před uzavřením manželství v tzv. předmanželské smlouvě.

Existence manželské smlouvy se ze zákona pro účely řízení o dědictví zapisuje do Evidence smluv o manželském majetkovém režimu vedené Notářskou komorou České republiky.

Novou možností je zapsání takové smlouvy (včetně smluv sepsaných před 1.1.2014) do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou České republiky. Je-li smlouva zapsaná do tohoto seznamu, mohou se manželé na ni vůči třetím osobám odvolat i v případě, když jim existence této smlouvy není známa. Seznam je totiž seznamem veřejným (přístupným každému přes webovou stránku www.nkcr.cz), podle § 980 občanského zákoníku nikoho neznalost takto zapsaných údajů neomlouvá a jde k jeho tíži.

Jaká je cena?

  • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o manželské smlouvě, nejsou-li předmětem konkrétní věci, činí 3 000 Kč bez DPH. Jsou-li předmětem smlouvy konkrétní věci, je cena stanovena podle notářského tarifu procentuálně.
  • Cena za zápis do Evidence smluv o manželském majetkovém režimu činí 200 Kč bez DPH.
  • Cena za zápis do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu činí 200 Kč bez DPH.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz