Darovací smlouva

K sepsání darovací smlouvy na nemovitosti potřebujete znát jen osobní údaje o účastnících smlouvy. Další potřebné doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí nebo kopie katastrální mapy, obstará notář.

Součástí darovací smlouvy může být i smlouva o zřízení užívacího práva k nemovitosti, zpravidla ve formě služebnosti. Služebnost vázne na nemovitostech i po změně vlastníka a zapisuje se do katastru nemovitostí. Lze volit i jiné způsoby, jak při darování nemovitostí obdarovaného omezit, např. zákazem zastavení nebo zcizení nemovitosti.

Jaká je cena a další náklady?

  • Odměna notáře je závislá na ceně převáděných nemovitostí, takže rozmezí může být od 3.000,-Kč do 5.000,-Kč.
  • Poplatek katastrálnímu úřadu z návrhu na vklad činí 2.000,-Kč.
  • Darovací daň se mezi blízkými příbuznými neplatí.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz